ინფორმაცია

რუმინეთის ფოსტა იწყებს ნახატების კონკურსს "ზამთარი ulita"

რუმინეთის ფოსტა იწყებს ნახატების კონკურსს "ზამთარი ulita"

რუმინეთის ფოსტა აცხადებს ნახატების კონკურსის დაწყებას თემაზე: ”ზამთარი ulita”, რომელიც განკუთვნილია 15 წლამდე ბავშვებისთვის.

რუმინეთის ფოსტა აცხადებს ნახატების კონკურსის დაწყებას თემაზე: ”ზამთარი ulita”, რომელიც განკუთვნილია 15 წლამდე ბავშვებისთვის.
ნახაზები გაგზავნილი უნდა იყოს 2005 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით თარიღისათვის, რუმინეთის ფოსტის მისამართზე, სფლაულ უნირიი No. 6, ბ. B3A, 040031 ბუქარესტი, მოხსენებით "ნახატების კონკურსისთვის". იმისათვის, რომ ნამუშევრები იყოს დამოწმებული, ბავშვებმა უნდა დაწერონ ზურგზე სახელი, სახელი, ასაკი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი. კონკურსის გამარჯვებულები გამოცხადდებიან და დაჯილდოვდებიან ზამთრის არდადეგების გარშემო.
კონკურსის წესების შესახებ შეგიძლიათ კონსულტაცია გაიაროთ ვებგვერდზე www.posta-romana.ro ვებგვერდზე ან მომხმარებელთა ურთიერთობების სერვისის INFOPOST– ით დარეკვით, ტელეფონის ნომერზე, ნორმალური ტარიფით 9393 (ბუქარესტისთვის) და 021/93.

93,111 (სხვა უბნებისათვის ტ